homeAndere onderwerpen

Spreadsheet voor berekenen schijnbaar oppervlak en grenswaarde

Met onderstaand Excel spreadsheet kunnen de schijnbare oppervlaktes van armaturen en de grenswaarden van de nieuwste NSVV Richtlijn Lichthinder (2020) berekend worden. Er zijn twee versies van het spreadsheet.

  1. Indien complete armaturen in de lichtplan ontwerpsoftware ingevoerd zijn:

    lichtsterkte grenswaarden v1.1.0 armaturen.xlsx

  2. Indien de modules, waaruit de armaturen bestaan, in de lichtplan ontwerpsoftware ingevoerd zijn:

    lichtsterkte grenswaarden v1.1.0 modules.xlsx

Het spreadsheet kan ook gebruikt worden bij aanvraag van een vergunning waarbij aangetoond moet worden dat aan de NSVV Richtlijn Lichthinder voldaan wordt.

Het spreadsheet is gemaakt door André Bakker, lid van de NSVV Expertgroep Lichthinder.

Het spreadsheet heeft een aantal voordelen ten opzichte van het spreadsheet dat door de NSVV beschikbaar wordt gesteld:
Via kan eventueel contact opgenomen worden.

Vul hieronder je e-mail adres in en klik op Aanmelden als je nieuwe versies wil ontvangen.

E-mail adres

Versie informatie:
1.0.0eerste versie
1.0.1enkele kleine tekstuele aanpassingen
1.1.0
 
symmetrie middelpunt toegevoegd
afbeelding veld toegevoegd