homeHome   Lichthinder   Valkuilen   Meten   Lichtplan   Masten   Krachtstroom   Spreadsheet

Lichthinder klacht

klacht Omwonenden die lichthinder ervaren kunnen bezwaar aantekenen bij de omgevingsdienst waar hun gemeente onder valt. Zie www.omgevingsdienst.nl voor alle omgevingsdiensten van Nederland.

De omgevingsdienst zal normaal gesproken vervolgens een lichthinder meting verrichten. Hierbij wordt de hoeveelheid licht op de gevel (lux) en de felheid van de armaturen (candela) gemeten (op 1.80 meter hoogte boven de vloer bij relevante ramen).

Indien de maximaal toegestane grenswaarden uit de NSVV Richtlijn Lichthinder overschreden worden dan zal de verlichting dusdanig aangepast moeten worden dat aan de grenswaarden wordt voldaan. Indien de eigenaar van de verlichting in gebreke blijft dan kan de omgevingsdienst bijvoorbeeld verordenen dat de verlichting niet meer gebruikt wordt en/of een dwangsom voor overtredingen opleggen.

Alvorens bezwaar aan te tekenen bij de omgevingsdienst kunnen omwonenden uiteraard in overleg gaan met de eigenaar van de verlichting. Deze kan de leverancier verzoeken iets aan de lichthinder te doen (zoals armaturen platter richten of lichthinder kapjes plaatsen). Het is hierbij gewenst dat een lichthinder meting uitgevoerd wordt.

We zien nog wel eens dat een armatuur bijvoorbeeld 8000 candela geeft, de leverancier de armatuur anders richt en de lichthinder daardoor afneemt naar 4000 candela. De omwonende is dan geneigd deze oplossing te accepteren, de lichthinder is immers fors minder geworden. Maar de omwonende heeft wellicht recht op maximaal 2500 candela (voor zones E2 en E3 op korte afstand). Alleen met een lichthinder meting kan bepaald worden of aan de maximaal toegestane grenswaarde voldaan wordt.

Niet alle gemeentes hebben vastgesteld onder welke zone (E1 = natuur gebied, E2 = natuurlijk gebied, E3 = stedelijk gebied, E4 = industrie gebied) woningen vallen. Bij een klacht van een omwonende zal de omgevingsdienst dan alsnog moeten bepalen welke zone, en daarmee welke grenswaarden, van toepassing zijn.

Aan een klacht en lichthinder meting door de omgevingsdienst zijn geen kosten voor de omwonende verbonden. Uiteraard kost het de omgevingsdienst wel tijd en geld, dus enige terughoudendheid is op zijn plaats.

Zie de pagina Lichthinder Sportvelden op deze website voor meer informatie over grenswaarden en diverse andere aspecten van lichthinder.

Contact

Vragen of hulp nodig? Neem via gerust contact op.